AMC TRIO

AMC Trio je slovenské klavírne trio... Hoci, pravdupovediac, z vyššie uvedeného platí najviac, že je slovenské, menej, že je klavírne a veľmi často neplatí ani to trio. V každom prípade však platí, že ide o zoskupenie troch hudobníkov medzinárodného formátu s dobrými kontaktmi na svetovej jazzovej scéne. Randy Brecker, Philip Catherine, Bill Evans, Ulf Wakenius, Mark Whitfield, Michael Patches Stewart a mnohí ďalší si radi podávajú ruky s členmi AMC Tria, či už ako hostia na ich koncertoch, alebo spoluhráči v štúdiu. Toto zoskupenie, ktoré si budovalo svoj hudobný základ v mainstreamovom jazze, je na scéne už neuveriteľných dvadsať rokov. Tvoria ho klavírista Peter Adamkovič, kontrabasista Martin Marinčák a bubeník Stanislav Cvanciger. 
 
AMC Triu sa podarilo vyvinúť si svoj vlastný jazyk, či štýl a to ho robí rozpoznateľným a výnimočným. Podarilo sa mu vložiť do skladeb viditeľné, ba priam hmatateľné príbehy, emócie, osudy… Interpretácia autorskej hudby sa stala u nich samozrejmosťou, až potrebou. Vo svojich kompozíciách prekračujú rámec akýchkoľvek zaužívaných jazzových  postupov a siahajú po rôznožánrových hudobných zdrojoch. Ich hudba tak napriek tomu, že je napísaná slovenskou krvou, znie medzinárodne. Čerpá pritom z rôznorodosti a elegantnej spevnosti predkladaných tém inšpirovaných napríklad aj populárnou, či vážnou hudbou, nápevmi z východoslovenského folklóru, alebo dokonca prírodou, literatúrou, duchovnom a či akýmkoľvek krásnom. AMC Trio nie je typickým triom jedného lídra, ale skôr komunitou troch rovnocenných členov, ktorých vzájomná odlišnosť sa spája do zvláštneho celku, aby takto ešte viac vynikla ich vzájomná podobnosť a prepojenosť.
 
AMC Trio má na konte šesť štúdiových albumov, z ktorých One Way Road To My Heart získal cenu Radio_Head Awards za najlepší album roku 2013 v kategórii jazz. Album Ad Fontes, kde trio prezentuje úpravy slovenských ľudových piesní spolu s Ľudovou hudbou Stana Baláča, získal v súťači Esprit cenu verejnosti za najlepší album roku 2017.
 
The AMC Trio are amazing musical storytellers. Each and every composition and improvised phrase has a narrative thought behind it. It is that quite unique gift which communicates their music so well to their many fans! 
Randy Brecker 
 
The AMC Trio is a very original piano trio from Slovakia. They have an extraordinary talent for writing beautiful melodies with an East European flavor. In a world full of copycats, AMC stands out with their musical integrity. I have enjoyed tremendously working with them for some years now. I find our corperation both enjoyable and creative. There is an huge audience waiting for AMC-trio's beautiful music. 
Ulf Wakenius